Cauta in site:
Cautare in Clinica Micomi

Despre rezultate

Toate rezultatele noastre sunt însoțite de comentarii detaliate privind relevanța lor clinică. Ele conțin întotdeauna recomandări de atitudine preventivă adresate direct pacientelor, atunci când acestea nu au probleme cunoscute de col uterin și sugestii adresate clinicienilor care ne încredințează probe recoltate la pacientele proprii, atunci când este vorba de modalități, alternative de monitorizare a cazurilor sau de necesitatea efectuării unor teste sau explorări suplimentare.

Rezultatele examenelor citologice

Așa cum statuează Sistemul Bethesda încă din momentul în care acest mod de raportare a rezultatelor citologiei a înlocuit clasele Papanicolaou, în urmă cu peste 20 de ani, interpretarea celulelor la microscop, deși investigație paraclinică, este în sine o adevărată consultație medicală. Partea specială a acestei consultaţii este că anamneza specifică este indirectă, ea fiind preluată de la clinicianul care face recoltarea.

Beneficiind de contribuția și expertiza clinică a echipei sale multidisciplinare dedicate patologiei precanceroase a colului uterin, Clinica Micomi a ales să dezvolte valența clinică a citologiei și să insereze de rutină în rezultatele citologice un capitolul distinct de  recomandări/sugestii privind conduita adecvată, care în buletinul Bethesda standard este opțional.
Aceste recomandări reflectă maniera curentă de înțelegere a patologiei cervicale cuprinsă în ghidurile de consens internațional. Ele sunt revizuite pe măsură ce se publică studii noi, care reprezintă progrese științifice cu impact în practica clinică și reflectă totodată experiența noastră în condițiile din România, unde patologia colului uterin este mult mai frecventă decât în statele care optimizează prin ghiduri strategii eficace în screening-ul organizat.
Recomandările se referă fie la supravegherea preventivă după rezultate citologice normale, asociate sau nu cu infecții HPV, fie la măsuri complementare de întreprins pentru elucidarea diferitelor tipuri de citologii pozitive, fie la proceduri de monitorizare după tratament conservator pentru precancer, toate aplicate la vârsta pacientei și situația ei clinică particulară.

Acesta este modul distinct față de alte laboratoare prin care Clinica Micomi înţelege să finalizeze consultația citologică. Sensul capitolului final al buletinului nostru este pe de o parte motivarea pacientelor către prevenție, iar pe de altă parte transferarea către medicii care ne încredințează probe ale pacientelor lor a modului în care judecăm, evaluăm riscul și acționăm pentru pacientele proprii.

Rezultatele testelor HPV

Atunci când testele HPV dublează examene citologice, fie în situații de screening, fie în situații de diagnostic, semnificația acestora este interpretată corelat, iar recomandările clinice care decurg sunt integrate în contextul particular al fiecărui caz în parte.

Recomandări clinice primesc de asemenea și testele HPV efectuate independent de alte investigații, cu atât mai detaliate cu cât avem la dispoziție și alte informații medicale semnificative.


Rezultatele examenelor bioptice

Rezultatele biopsiilor efectuate de medicii Clinicii noastre sunt însoțite de explicații scrise privind semnificația diagnosticului, riscul de boală asociat și alternativele de conduită medicală în etapa de diagnostic respectivă. Informațiile scrise sunt dublate de consilierea directă.